آکواریوم ، محیطی مصنوعی برای نگهداری آبزیان است. آکواریوم ظرفی است شیشه‌ای که در آن گیاهان و جانوران آبزی (معمولاً ماهی‌ها) نگه داشته می‌شوند. ماهیگیران از آبزیان برای نگهداری ماهی، بی‌مهرگان، دوزیستان، خزندگان آبزی، مانند لاک‌پشت‌ها و گیاهان آبزی استفاده می کنند.
به روز رسانی های اخیر
داستان های بیشتر