جستجوی شبکه

1

این شبکه با هدف ایجاد گروهی هست تا افراد لر زبان عضو ایران بیست بهتر بتوانند فره...

تأسیس: ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ۴۰۵ طرفدار
2

>>سلام به همه ی دوستای ایران بیستی خودم.... به شبکه خودتون خوش اومدین شبكه كوردا...

تأسیس: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۳۴۵ طرفدار