کوروش بزرگ(پادشاه بزرگ پارسي)
مدیر شبکه: شهرزاد قصه گو... /تأسیس: 6 مهر 1392
***گفتار نيك***            ***پندار نيك***               ***رفتار نيك*** **كوروش بزرگ(خورشيد بي غروب ايران زمين)** *فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك سپارند تا اجزاي بدنم خاك ايران را تشكيل دهد.* سلام دوستان،منظور و هدف ما براي تاسيس و جمع شدن در اين شبكه اينه كه يادي از اسطوره بزرگ سرزمينمون،كوروش بزگ كنيم. تمام دوسبیشتر...
شبکه های مرتبط
ارسال توسط: ۳۰ آذر ۱۳۹۶
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۱۶ دی ۱۳۹۵
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۰۳ دی ۱۳۹۵
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۰۵ فروردین ۱۳۹۳
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۰۶ اسفند ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
YYT
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: ۰۶ آذر ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
صفحه 1 از 2 1 2
موزیکها (39)
ey iIRAN
فایل موجود نیست.
ey IRAN 2
فایل موجود نیست.
هویتم
فایل موجود نیست.
کورش
فایل موجود نیست.