آموزش و پرورش(فرهنگیان)
مدیر شبکه: عباس مدیر شبکه آموزش وپرورش /تأسیس: 10 اسفند 1393
سلام وعلیکم: عرض ادب واحترام دارم خدمت شما هموطنان گرامی ومعزز: مدتی است در سایت ایران بیست عضویت دارم وبا دوستان متعددی گفتگو داشتم .همه از یک خلاویک شبکه آموزشی وپرورشی اذعان داشتند .لذا مرا به آن داشت که تقاضای یک شبکه جهت مطرح نمودن مسائل آموزشی وپرورشی با همکاری عزیزان فرهنک دوست  حاضردرسایت داشته باشم .این توفیق را مدیون دوستان واعضای محترم که در سایت  مسئولیتی به عهده دارندهستم .ببیشتر...
مهدیه ن
تهران
زن | مجرد |۳۶ ساله
زن | مجرد |۵۳ ساله
زن | متأهل |۴۲ ساله
زن | مجرد |۴۲ ساله
par13
اراک
زن | مجرد |۴۳ ساله
مرد | مجرد |۷۸ ساله
علی
تبریز
مرد | مجرد |۳۷ ساله
...
تهران
زن | |۷۸ ساله
مرد | |۳۹ ساله
زن | مجرد |۳۷ ساله
عاطفه
تبریز
زن | |۳۸ ساله
Majid_areya
مشهد
مرد | |۴۰ ساله
زرتشت
اهواز
مرد | مجرد |۴۵ ساله
ندا
اهواز
زن | مجرد |۳۴ ساله
هوا
مشهد
زن | مجرد |۴۰ ساله
aida
تبریز
زن | مجرد |۳۳ ساله
زن | متأهل |۳۹ ساله
behzad ahmadi
تهران
مرد | مجرد |۳۲ ساله
صفحه 1 از 44 1 2 3 4 5 6 ...

44

ویدئوها (15)
موزیکها (7)
یاردبستانی
فایل موجود نیست.
عید
فایل موجود نیست.
شعر حافظ (1)
فایل موجود نیست.
حافظ 2
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه