بوشهر

بوشهر

Bushehr

مدیر شبکه: نسترن مدیر شبکه بوشهر /تأسیس: 17 مهر 1392
استان بوشهر جزهفدهمین استان است این استان ب لحاظ مساحت در حاشیه ی خلیج فارس قرار دارد.بوشهر ب لحاظ قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس..صادرات و واردات دریایی..وجود ذخایر نفت و گاز(پارس جنوبی و شمالی)وکشاورزی و نخبیشتر...
nikta shadi
تهران
زن | مجرد |۳۸ ساله
مرد | مجرد |۴۸ ساله
زن | متأهل |۳۵ ساله
Hamid Foroughi
تهران
مرد | مجرد |۶۱ ساله
شهاب sh
تهران
مرد | مجرد |۴۷ ساله
Nastaran S
بوشهر
زن | متأهل |۲۸ ساله
M.O
تهران
زن | متأهل |۳۱ ساله
مرد | |۳۴ ساله
زن | متأهل |۴۷ ساله
جوانه
رامسر
زن | مجرد |۳۷ ساله
زن | متأهل |۷۸ ساله
...
اهواز
مرد | مجرد |۲۸ ساله
آجی فرشته
اصفهان
زن | متأهل |۳۳ ساله
Azi
اراک
زن | مجرد |۳۴ ساله
Sara
گیلان
زن | متأهل |۳۹ ساله
زن | مجرد |۳۲ ساله
مرد | متأهل |۵۷ ساله
زن | مجرد |۳۷ ساله
صفحه 1 از 44 1 2 3 4 5 6 ...

44

موزیکها (13)
آهنگ بدون کلام
فایل موجود نیست.
لبالب
فایل موجود نیست.
یا مهدی ادرکنی(عج)
فایل موجود نیست.
نوحه سینه زنی بوشهری -نوحه خوان مرحوم بخشو
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه