کوروش بزرگ(پادشاه بزرگ پارسي)
مدیر شبکه: شهرزاد قصه گو... /تأسیس: 6 مهر 1392
***گفتار نيك***            ***پندار نيك***               ***رفتار نيك*** **كوروش بزرگ(خورشيد بي غروب ايران زمين)** *فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك سپارند تا اجزاي بدنم خاك ايران را تشكيل دهد.* سلام دوستان،منظور و هدف ما براي تاسيس و جمع شدن در اين شبكه اينه كه يادي از اسطوره بزرگ سرزمينمون،كوروش بزگ كنيم. تمام دوسبیشتر...
شبکه های مرتبط

درباره شبکه

تاریخ ایجاد: ۶ مهر ۱۳۹۲
تعداد طرفداران: 2330 کاربر
دسته بندی: تاریخ، فرهنگ و هنر»تاریخ ایران و جهان

توضیحات :
***گفتار نيك***            ***پندار نيك***               ***رفتار نيك***

**كوروش بزرگ(خورشيد بي غروب ايران زمين)**

*فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك سپارند تا اجزاي بدنم خاك ايران را تشكيل دهد.*

سلام دوستان،منظور و هدف ما براي تاسيس و جمع شدن در اين شبكه اينه كه يادي از اسطوره بزرگ سرزمينمون،كوروش بزگ كنيم.

تمام دوستاني كه جملات گرانبها از كوروش،زندگينامه يا هرچيزه ديگري كه از اين بزرگ دارن را براي مشاهده ديگر دوستان در اين شبكه به اشتراك بگذارند.

      ********************************************************* 

 جومونگ يا كوروش؟؟؟؟؟ به نظرتون كدوم يكي بايد تو ذهن بچه هاي ما بمونه؟؟؟؟؟ 

     *********************************************************
در اینجا بخش آغاز فرمان كوروش را می خوانید :
«آنگاه که من به آرامش و بی آزار به بابل در آمدم، در میان هلهله و شادی اورنگ فرمانروایی را در کاخ پادشاهی استوار داشتم ... بی شمار سپاهيانم به صلح در بابل گام برداشتند. روا نداشتم کسی وحشت را بر سرزمین سومر و اکد فرا آرد. نیازمندیهای بابل و تمامی پرستشگاه های آنان را پیش دیده داشتم و در بهبود زندگی همگان کوشیدم. همه یوغ های ننگین بردگی را از مردمان بابل برداشتم. خانه های ویرانشان را آباد کردم. به تیره بختی هايشان پایان دادم. مردوک مهتر خدای، از کردارم شاد شد و به من کوروش، پادشاهی که او را نیایش کرد و به کمبوجیه پسرم ... و به همه سپاهیانم، مهربانانه برکت داد. از ته دل در پیشگاهش خدایگانی والای او را بس گرامی داشتیم. همه پادشاهانی که در بارگاه خود به تخت نشسته اند، در چهار گوشه جهان از فرا دریا تا فرو دریا ... همه پادشاهان باختر زمین که در خیمه ها سکونت داشتند، برای من خراج گران آوردند و در بابل بر پایم بوسه زدند. از... تا شهرهای اشور و شوش آگاده اشنونا شهرهای زمبان مورنو در قلمرو سرزمین گوتیوم شهرهای مقدس فراسوی دجله را که پرستشگاه هايشان دیر زمانی ویران بود، مرمت کردم و پیکره ایزدانی را که میان آنان جای داشتند، به جای خود بازگرداندم و در منزلگاهی پایدار اقامت دادم. تمام مردمان آواره را جمع کردم و خانه هاشان را به آنان باز گرداندم ... و اجازه دادم همگان در صلح بزیند».
****************************
آدرس گروه كوروش بزرگ(پادشاه بزرگ پارسي):
http://iran20.com/friend/groups/groupindex/korosh
موزیکها (39)
ey iIRAN
فایل موجود نیست.
ey IRAN 2
فایل موجود نیست.
هویتم
فایل موجود نیست.
کورش
فایل موجود نیست.