سوخته دلان

سوخته دلان

SoukhteDelan

مدیر شبکه: یاقوت کبود دوستان قضیه ی گروه منتفی شد /تأسیس: 9 دی 1392
در مسلک ما سوخته دلان ، خنده حرام است این بخت گهى تلخ و گهى نیز بکام است گرچه ما اهل شب و مسجد و تسبیح نباشیم در مذهب ما حق رفاقت به تمام است بیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه SoukhteDelan
رضا امینی
۱۷ دی ۱۳۹۲
>>دوستت دارم...>>>> دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌ دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌ ...
ابوالفضل
۱۰ دی ۱۳۹۲
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


ویدئوها (8)
موزیکها (35)
وقتی که بارون میگیره
قلبم
دل عاشق
بارون.محمد خان بابایی
شبکه های مشابه