شیراز

شیراز

Shiraz

مدیر شبکه: ─═ह☞รみίℜίɳ สีรสℓ☜ह═─ /تأسیس: 13 مهر 1392
نام شيراز در كتيبه هاي هخامنشي تخت جمشيد خوانده شده است ، اشياء وظروف تاريخي و مسكوكاتي كه هم اكنون درموزه متروپوليتن نيويورك موجود است ازعظمت شيراز در عهد سلوكي ها , اشكانيان وساسانيان گواهي ميدهد. طبق روايات اساطيري شيراز در زمان فرزند تهمورث دومين پادشاه پيشدادي ساخته شده است. پس از حمله اعراب صفاريان و ديلميان بر آبادابیشتر...
مطالب منتظر تأیید در شبکه Shiraz
موزیکها (3)
ترانه شیرازی آهو بره
فایل موجود نیست.
V`
فایل موجود نیست.
شاد
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه