سمت خدا

سمت خدا

SamteKhoda

مدیر شبکه: علی بر نا رفیقان شرم باد /تأسیس: 6 دی 1392
من دلم میخواهد ... خانه ای داشته باشم پر دوست ... کنج هر دیوارش ... دوستانم بـنشینند آرام ... گل بگویند و همه گل شنوند ... هر کسی میخواهد وارد خانه پر مهر و صفامان گردد ... شرط وارد گشتن شستشوی دلهاست ... شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست ... بر درش برگ گبیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه SamteKhoda


ویدئوها (16)
موزیکها (33)
مرگ
مرگ
خدایا
خدایـــــا...