روانشناسی

روانشناسی

Psychology

مدیر شبکه: رها آرامش /تأسیس: 22 بهمن 1394
باسلام درجهان صنعتی امروز،تقریباهیچ فعالیت وحرفه ای یافت نمی شودکه به درک واندیشه انسانی وابسته نباشد،درنتیجه روان شناسی بازندگی انسان مدرن پیوندی ناگسستنی ایجادکرده است. بعلاوه رشدعلم،تکنولوژی وسطح رفاه عمومی،موجب شده تاآدمی وقت بیشتری برای تفکرواندیشه پیداکند،بنابراین مسائل،مشکلات وحتی بیماریهای نوظهوری درمیان افکارو ذهنیات بشرپدیدمی آیدکه نیازبه یافتن راه حل،درمان وپیشگیری رادوچندان می کند.راهبیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Psychology
حمید،رضا
۰۷ خرداد ۱۳۹۶
🌖🌝رویا و خیال شما رازهای درونتان را فاش می کند ، رویاهای شما کدام مورد زیر را در بر میگیرد🌘رویا: شما به همراه خانواده یا دوستان تان بر ساحلی دراز کشیده اید🌔تعبیر: دراز کشیدن در ساحل دریا بدین معنی...


ویدئوها (8)
03:42
۲۶ اسفند ۱۳۹۴ | 1 نظر | 339 مشاهده
02:28
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ | 5 نظر | 316 مشاهده
موزیکها (9)
جز تو
عشق پادشاه 1
عشق پادشاه 2
عشق پادشاه 3
برچسب ها: