روانشناسی

روانشناسی

Psychology

مدیر شبکه: رها آرامش /تأسیس: 22 بهمن 1394
باسلام درجهان صنعتی امروز،تقریباهیچ فعالیت وحرفه ای یافت نمی شودکه به درک واندیشه انسانی وابسته نباشد،درنتیجه روان شناسی بازندگی انسان مدرن پیوندی ناگسستنی ایجادکرده است. بعلاوه رشدعلم،تکنولوژی وسطح رفاه عمومی،موجب شده تاآدمی وقت بیشتری برای تفکرواندیشه پیداکند،بنابراین مسائل،مشکلات وحتی بیماریهای نوظهوری درمیان افکارو ذهنیات بشرپدیدمی آیدکه نیازبه یافتن راه حل،درمان وپیشگیری رادوچندان می کند.راهبیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Psychology
پویا پویا
۲۷ دی ۱۳۹۶
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >
پویا پویا
۲۷ دی ۱۳۹۶
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


ویدئوها (9)
03:42
۲۶ اسفند ۱۳۹۴ | 1 نظر | 542 مشاهده
02:28
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ | 5 نظر | 529 مشاهده
موزیکها (10)
جز تو
عشق پادشاه 1
عشق پادشاه 2
عشق پادشاه 3
برچسب ها: