>>> " />
کانون هواداران پرسپولیس تهران
مدیر شبکه: Sepehr Ir /تأسیس: 7 مهر 1392
پرسپولیس باشگاهی  که در دی ماه سال ۱۳۴۲ به دست علی عبده بنا شد و در آن رشته های بولینگ، والیبال، بسکتبال فعال بود. باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران یک باشگاه فوبیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه PerspolisTehran


ویدئوها (17)
موزیکها (11)
آهنگ پرسپولیس
پرسپولیس (حامد طاها )
Ghasem Afshar - Ghermezeteh
Salim Rahbar - Perspolis