طبیعت و حیوانات
مدیر شبکه: مهدی م /تأسیس: 27 اردیبهشت 1393
آنچه را که انسان در پدید اوردن ان دخالت نداشته باشد طبیعت گویند.انسان قرن بیست و یكم چنان گرفتار دنیای ماشینی خود شده است كه اغلب فراموش می كند موجودات زنده دیگری هم روی این كره خاكی زندگی می كنند.زندگی بر روی این كره خاكی یك اكوسیستم بزرگ است. یعنی یك رابطه زنجیره وار بین همه موجودات زنده، از كوچكترین گیاهان اعماق دریاها تا بزرگترین جانوران خشكی. هر جاندار یك حلقه از این زنجیره است.بیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه NatureandAnimal
بیتا سعادت
۲۸ شهریور ۱۳۹۳
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


ویدئوها (61)
موزیکها (1)
باران زیباتند..بــاران را دوسـت دارم چــون رفتـــن بلـد نیسـت فقــط می آیـــد
فایل موجود نیست.
شبکه های مشابه
برچسب ها: طبیعت ، حیوانات