قوم لر
مدیر شبکه: علي آقايي /تأسیس: 27 اسفند 1393
این شبکه با هدف ایجاد گروهی هست تا افراد لر زبان عضو ایران بیست بهتر بتوانند فرهنگ خود را به تمام هموطنان عزیزمان نشان دهند. بیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Lor
حمید،رضا
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >
حمید،رضا
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


موزیکها (171)
دالکه دا نازارم::فرج علی پور مادر عزیزم
اهنگ لري چوپونكه بوئت
اهنگ لري از غلامرضا سبزعلي
دایه دایه
شبکه های مشابه