ایستگاه تنهایی

ایستگاه تنهایی

ISTGAHE_TANHAEI

مدیر شبکه: Azad Azad /تأسیس: 14 دی 1395
من یک انکولوژیستم. در رشته دهان و دندان تحصیلات خودم رو به پایان رسوندم و پس از اون در رشته جراحی فک موفق به گذروندن دوره مربوطه شدم. سه سالی هست که بعنوان محقق گروه انکولوژیستی ایران در مورد بیماری مهلک سرطان شاخه انواع سرطانهای مربوط به حفره دهان مشغول کسب تجربه و انجام خدمات به بیماران سرطانی هستم شبهای شیفت بیمارستان طولانی اند و وهو آور. چرا که بیماران سرطانی گاهی اونقدر درد دارن که حبیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه ISTGAHE_TANHAEI
MOZHGAN72 Zaree
۲۵ دی ۱۳۹۷
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >
MOZHGAN72 Zaree
۲۵ دی ۱۳۹۷
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


برچسب ها: