همدان

همدان

Hamedan

مدیر شبکه: مصطفي (.....) /تأسیس: 12 مهر 1392
همدان قدیمی‌ترین شهر ایران و از کهن‌ترین شهرهای جهان است.  همدان  پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران، مادها بوده‌است . همچنین این شهر در روزگار هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، آل بویه و سلجوقیان نیز یکی از پایتخت‌های کشور بوده‌است. هم‌اکنون استانبیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Hamedan
sharare be to che
۰۹ مهر ۱۳۹۵
1>>>>http://kafetanhayi.ir/signup/invited:e01c87e3b1e035cd63f9542e7c61cc06>>


شبکه های مشابه