آموزش و پرورش(فرهنگیان)
مدیر شبکه: عباس مدیر شبکه آموزش وپرورش /تأسیس: 10 اسفند 1393
سلام وعلیکم: عرض ادب واحترام دارم خدمت شما هموطنان گرامی ومعزز: مدتی است در سایت ایران بیست عضویت دارم وبا دوستان متعددی گفتگو داشتم .همه از یک خلاویک شبکه آموزشی وپرورشی اذعان داشتند .لذا مرا به آن داشت که تقاضای یک شبکه جهت مطرح نمودن مسائل آموزشی وپرورشی با همکاری عزیزان فرهنک دوست  حاضردرسایت داشته باشم .این توفیق را مدیون دوستان واعضای محترم که در سایت  مسئولیتی به عهده دارندهستم .ببیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Education
Vuroojakematin
2 ساعت قبل
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >
Vuroojakematin
2 ساعت قبل
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


ویدئوها (11)
موزیکها (5)
یاردبستانی
عید
شعر حافظ (1)
حافظ 2
شبکه های مشابه