باغ پرندگان

باغ پرندگان

Bagheparandegan

مدیر شبکه: سارا خدایا نگاهت را از من مگیر /تأسیس: 20 خرداد 1393
بزرگ است خداوندی که تمام موجودات آسمان و زمین، خواه و ناخواه او را سجده می کنند و در برابر او با خضوع چهره بر خاک می نهند .. همه موجودات از راه خدا سرچشمه می گیرند، خدایی که پدید آورنده موجودات گوناگون است.. بیشتر...

آخرین مطالب ارسال شده در شبکه Bagheparandegan
نازنین
2 ساعت قبل
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >
نازنین
2 ساعت قبل
> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> >


موزیکها (7)
نوای خوش
موزیک
.
پرواز را به خاطر بسپار پرنده مُردنی است
شبکه های مشابه