عاشقان امام حسین (ع)
مدیر شبکه: نازنین حواسم بهت هست /تأسیس: 26 آبان 1392
آسمان دل من پر ابر است باز هم با يک رعد بغض من مي ترکد... کوچه لبريز دعاست در خيابان دلم مسجدي غرق خداست اشک ها مي گويند: سينه بر دل زدن است اين همه ناله و اشک بوي يک عالمه حلوا و نسيم در هوا مي پيچد نفسم مي گيرد ياد لبهاي حسين دل تو را مي ميرد... بیشتر...

مطالب منتظر تأیید در شبکه AsheghanEmamHossein


موزیکها (119)
یاحسین
Ali Abdolmaleki - Nafas Bekesh]
ای ادامسیزلارین اشناسی عباس
ببار ای بارون ببار ...