آموزش زبان

آموزش زبان

AMOZESHZABAN

مدیر شبکه: حامد ج /تأسیس: 10 دی 1394
به اندازه کافی در مورد اهمیت یادگیری زبان انگلیسی شنیده ایم.این شبکه برای آموزش زبان انگلیسی و پیشبرد مهارتهای شنیداری،گفتاری،نوشتاری،خواندن و درک مطلب در زبان انگلیسی وهمچنین آموزش مکالمه وگرامر می باشدبیشتر...





آخرین مطالب ارسال شده در شبکه AMOZESHZABAN
ترانه پاییزی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
The cave you fear to enter holds the treasure you seek.غارى كه از ورود به آن مى هراسيد، همان گنجى را در بر دارد كه به دنبالش هستيد.>>> > > > >>مشاهده دیگر آلبومهای شبکه >>>> ...
ترانه پاییزی
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
ɪ ᴀᴍ, ɪ ᴄᴀɴ ᴀɴᴅ ɪ ᴡɪʟʟ ᴀʀᴇ ᴡᴏʀᴅs ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴇᴍᴘᴏᴡᴇʀ ʏᴏᴜ, ᴜsᴇ ᴛʜᴇᴍ ᴏғᴛᴇɴ..🦋 مـن هـسـتـم، مـن می تـوانـم، و مـن ميخـواهـم عبـاراتی هسـتنـد که به شمـا نيـرو می بـخـشـنـد. از اونـها زيـاد استفـاده کنيد.>>...


موزیکها (47)
Marc Anthony When I Dream At Night
فایل موجود نیست.
Could I Have This Kiss For Ever
فایل موجود نیست.
آموزش زبان نصرت جلسه ی یک
فایل موجود نیست.
آموزش زبان نصرت
فایل موجود نیست.
برچسب ها: