نفس الکن مانده...

ارسال توسط: فر یما تاریخ ارسال: ۲۲ دی ۱۳۹۸ دسته بندی: حوادث نظرات: 8 بازدید: 66

علی علی پور    ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
20

عرشیا محمدی    ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
@};-@};-@};- لایک @};- بیست @};-@};-@};-

سما ص    ۲۲ دی ۱۳۹۸
20

آدا رهگذر    ۲۲ دی ۱۳۹۸
بیست

nader    ۲۲ دی ۱۳۹۸
20

فر یما    ۲۲ دی ۱۳۹۸
واژه ها به ياري ذهن نمي آيند و نفس الکن مانده وقتی تسليت واژه کوچکیست بر این همه درد.... 🖤🖤🖤

فر یما    ۲۲ دی ۱۳۹۸
واژه ها به ياري ذهن نمي آيند و نفس الکن مانده وقتی تسليت واژه کوچکیست بر این همه درد.... 🖤🖤🖤