و اینچنین مرز طبقات زبان شناسی و تلفظ و گرامر انگلیسی جابجا میشه😁

ارسال توسط: شبکه آموزش زبان تاریخ ارسال: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ دسته بندی: آموزشی نظرات: 7 بازدید: 265

و اینچنین مرز طبقات زبان شناسی و تلفظ و گرامر انگلیسی جابجا میشه😁
محمدحسن    ۱۰ آذر ۱۳۹۷
20

سید محمد موسوی    ۰۹ آذر ۱۳۹۷
20

سما ص    ۰۷ آذر ۱۳۹۷
20

فرهاد    ۰۷ آذر ۱۳۹۷
2000000

وحید نادر    ۰۷ آذر ۱۳۹۷
20

حامد ج    ۰۷ آذر ۱۳۹۷
20

جیران    ۰۷ آذر ۱۳۹۷
🎅20🙏عالی🎅 خخخخخخخخ