ابتکار جالب یک ایرانی در سر کار گذاشتن بزرگترین شبکه ی وهابی!

ارسال توسط: Honest rich تاریخ ارسال: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ دسته بندی: سیاسی نظرات: 112 بازدید: 2063

ابتکار جالب یک ایرانی در سر کار گذاشتن بزرگترین شبکه ی وهابی!