کدام؟!

ایجاد توسط: aida jan تاریخ ایجاد: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پاسخ ها: 10 پاسخ بازدید: 477 بازدید
آدم های خوب ساده اند یا آدمهای ساده خوبند؟!
0
10
شما اجازه ارسال پاسخ را ندارید. شما نیازمند ورود و یا عضویت در سایت می باشید.

پاسخها 10 پاسخ

هردو
0
4
آدمهای ساده چون دورویی و دو رنگی رو بلد نیستند با همه روراستند و روراستی باعث میشه انسان محبوب قلوب بشه و همه به اتفاق رای به خوبی آدمهای ساده بِدَن.

یا بقول آقا مهدی ناصریمون : هردو

0
3
سلام دوست عزیز
آدم های خوب ساده اند
0
2
تـــو مهـربـان بــاش؛ بــگـذار بگـوینـد ســاده اســت و زود میــبــخـشـد
ســالــهاســت دیــگـر کـســی در ایـن سـرزمیـن ســـاده نـیســت
از همــان وقـتی کــه دیـوار کاهگــلـی رفــت و آجــر و ســنـگ آمــــد
از همــان وقــتــی کــه ایــوان بالـکــن شـــد
خـانه آپـارتـمــان شــــــد
و کـــم کـــم انـســــان شــــد صــرفـا موجــودی بــرای رفـع نیـــاز های خــود
امـــا تــو تغییـــــــر نــکــن، تــو خــودت بــاش و نـــشـان بــده آدمـیــت هنـــوز نفـــس مــی کــشـد
هنــــوز مـی شـــود روی کــســی حــســاب بـاز کـــرد از نـوع مـادم الــعمــر
هنــوز هســتنــد کــســانـی کــه مــی شـــود بــه ســـرشــان قــســم راســت خــورد…
0
2
ادم های خوب ساده ان
0
1
هیچ کدوم.
من بدم و این خوب است؛ هیچ بد نیست که هرگز خوب نخواهم شد،همین که هستم را دوست می دارم^_^
0
1
جالب بود ممنون
0
1
هردو بنظرم یکیند و خوبند.اما نه آدمهای احمق خوبند و نه آدمهای خوب احمق
0
1


پرسش های دیگر این کاربر
یک گروه همسفر اهل اهواز برای سفر به نقاط مختلف گردشگری
بازدید: 475 | پاسخها: 3