اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ZOHRE
در یک خط: عاشق تنهایی
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 11 بهمن 1353 (44 ساله)
محل تولد: تهران
434
هدایا