0%
gom nam

gom nam

زن مجرد از اصفهان

14 آبان 1375 (20 ساله)

تاریخ عضویت: 28 خرداد 1393بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط gom nam
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط gom nam
۲۴ اسفند ۱۳۹۴
می خواهم ” ذره ذره ” داشته باشمت...!!
اما...
برای همیشه...
همینقدر که سایه ات
بر تنهایی ام باشد
کافیست...
… …”خورشید” نمی خواهم...!!
تو را پنهان می خواهم...
برای خودم
تنها برای خودم
لادن عباسی 20
ادامه
  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط gom nam
۲۴ اسفند ۱۳۹۴
ﻣﺴﺖِ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺷﺪﻡ، ﺍﻣﺸﺐ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭِ ﮐﻤﺮ، ﺍﻣﺸﺐ ﮐﻨﺎﺭِ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺣﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺷﺐﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺯﯾﺮِ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻡ، ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮِ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﻡ
ﭘﯿﺶِ ﭼﺸﻤﺖ ﻧﺎﺯﻫﺎﯼِ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ
ادامه...
لادن عباسی 20
ادامه
  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
456
هدایا