اطلاعات عمومی
نام نمایشی: A
جنسیت: مرد
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 20 اردیبهشت 1357 (42 ساله)
24