0%
??

??

زن مجرد از تهران

1 فروردین 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 16 اردیبهشت 1393

خدایا شکرت...

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ??
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
محل تولد: تهران
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
736