0%
زهرا
۲۳ تیر ۱۳۹۵
هرگز تسلیم نشوید ، معجزه ها هر روز رخ می دهند ، شاید فردا روز شما باشد.
تبلیغات
کاکتوسم گل داده☺
سادات س سلام زهرا جان حالت چطور عزيز شب بخير آرامش آسمان شب سهم قلبت وخداوند ،روشني بي خاموشتمام لحظاتت باشد،وغير از خدا محتاج كسي نباشي
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۸
علی عباسی سلام زهرا خانم شبتان بخیر .
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
هدایا
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۹ آذر ۱۳۹۵