0%
زهرا
۲۳ تیر ۱۳۹۵
هرگز تسلیم نشوید ، معجزه ها هر روز رخ می دهند ، شاید فردا روز شما باشد.
تبلیغات
کاکتوسم گل داده☺
زهرا سپاس سادات. امیدوارم شماهم خوب و خوش باشین دوستم
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۸
سادات س سلام زهرا جان حالت چطور عزيز شب بخير آرامش آسمان شب سهم قلبت وخداوند ،روشني بي خاموشتمام لحظاتت باشد،وغير از خدا محتاج كسي نباشي
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۸
هدایا
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۹ آذر ۱۳۹۵