0%
یوشیتا  سنگ صبور
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
می گن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو می گیری ، فکرشو بکن….... اگه با خـــــــــــدا دوست بشی ، چه زیبا شکل می گیری . . .‏.
تبلیغات

دیدن هر بامداد ، اتفاق ِ ساده ای نیست ...
خوشایند است و تکرار ناپذیر ؛

گنجشک ها بیخود شلوغش نمیکنند ...
mohammad zahedi 20
ادامه
  ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایران بیست
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۴
سلام...ولادت حضرت علی مبارک...
mohammad zahedi 202020
ادامه
  ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
ایران بیست
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۴


ای پدر ای بهترین آهنگ زیبای غزل

ای پدر ای سرزمین پای و عشق زحل

ای پدر ای مهربان سر افراز زندگی

نام جاوید تو ماند بر زمین و زندگی

پدران عزیزمروزتون مبارک
mohammad zahedi 20
ادامه
  ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
خانه دوستـــــــــــــــ کجاست؟
> >> >> > > > >> > > > > > >> > >> > > > > >>>>>خانه ی دوست کجاست؟> >در فلق بود که پرسید سوار>> اسمان مکثی کرد> >رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید>> وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت> >نرسیده به درخت>> کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است> >ودر آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت ابی است>>...
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
هــادی خان بیستا بیست
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
دلتنگتون بودم...
> > >> >> > > >> > > > > > >> > >> >> > > > >>> > >> > >>مرسی از نگاه قشنگتون>>> > >>  > >> > > > > > > >> > >> > > > > > > > > >>
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین با نگاهت تمام دلتنگیها بر طرف میشه
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
>سلام و صد تا سلام به همه دوستان عزیزم ....خیلی دلم واستون تنگ شده بود ... از تک تکتون عذر میخوام که یهو و بیخبر رفتم ....راستش ترجیح دادم این آخر سال رو بیشتر در خدمت پدرمادر گلم باشم و به کارهای عقب افتادم برسم >>
>وقتی اومدم سایت واقعا از لطف دو...
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین سلا م سلامتی میاره
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
عکس‌های قشنگ ، دلیل بر زیبایی تو نیست ،

ساخت دست عکاس است ...

درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی ...


"مرحوم خسرو شکیبایی"

  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین عکس قشنگ ان عکسی است که دل در خودش نقاشی میکنه ودر تنهای ان را به نمایش میگذاره
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
زندگی عمل کردن است ؛این شِکَر نیست که چای را شیرین می کند ؛

بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود ...
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین زندگی خواستن است اگر بخواهی کوه را میشکنی تا به خواسته ات برسی
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
شکست بخشی از زندگیست ؛
اگر شکست نخورید نمی آموزید و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد ...
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین چرا هم ترشی میخورید ..هم شسرینی برای اینکه مزه هر دو را داشته بباشی ..شکس وپیروزی مانند شیرینی وترشی است..لازمه تو زندگی
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۳۰ خرداد ۱۳۹۳
دسته گل
توسط:
مهدی م
۳۰ خرداد ۱۳۹۳
هندوانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۳