0%
ویدا یزدی
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
اگر هزار غمست از جهانیان بر دل همین بسست که او غمگسار ما باشد
تبلیغات

متاهلم.این یعنی تعهد نه اسارت که هر آقایی از حضور یک خانم متاهل فکر منفی میکنه لطفا افکارتو رو بروز کنید.درضمن آقایون واسه گفتگو صحبتی ندارم پیام نفرستید.
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.