0%
ویدا یزدی
۰۴ مهر ۱۳۹۶
ای وای ازاین بی حاصلی.... عمرجوان گم کرده ام...
تبلیغات

متاهلم.این یعنی تعهد نه اسارت که هر آقایی از حضور یک خانم متاهل فکر منفی میکنه لطفا افکارتو رو بروز کنید.درضمن آقایون واسه گفتگو صحبتی ندارم پیام نفرستید.
بیشتر...
بازنشر موزیک مربوط به شبکه بارون توسط ویدا یزدی
۳۰ آبان ۱۳۹۷
سیم آخر
سیم آخر.mp3
سما ص 20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۷
علی قشقایی ممنون زیباست🌹🌹🌹🌹
ادامه
  ۲۷ آبان ۱۳۹۷
4_5951842378875666729.mp3
H@mid 20
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۷
  ۰۴ آبان ۱۳۹۷
بازنشر موزیک مربوط به سعید توسط ویدا یزدی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵
farda to miyaii.mp3
  ۰۴ آبان ۱۳۹۷
آریا 20
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۶
نمیدانم در کجای خاطراتم ایستاده ای

که از حواس لحظه هایم

پرت نمی شوی .....
  ۰۴ آبان ۱۳۹۷
آریا 20
ادامه
  ۲۴ مهر ۱۳۹۶