0%
وزیر شطرنج
۲۸ مهر ۱۳۹۵
گاهی عقل موقعی سراغ ادم می اید که دیگر خیلی دیر است.....
تبلیغات

خودت قضاوت کن

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند !
همدیگر را میکشند . . .
لذت میبرند . . .
دود میکنند . . .
تمامت میکنند . . .
خاموشت میکنند و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر . . .
افسوس . . . !
بیشتر...
فرشاد 20
ادامه
  ۲۹ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاس دورود بیکران خدا بر شما .............لایک
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاس دورود بیکران خدا بر شما .............لایک
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۵
آدا رهگذر نبسته ام بکس دل...
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۵
آدا رهگذر خوشا راهی ک در فکرش باشم ک چطور پایانشو بهش ختم کنم
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۵
شهاب ع
ادامه
  ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
عکاسی از دخترکی دستفروش که زیر باران جوراب می فروخت عکسی گرفت ...

آن عکس بهترین عکس سال شد ...
عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت ...
کتابی در مورد آن عکس، نوشته شد ...
نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت ...
از آن کتاب فیلمی ساخته شد
تمام عوامل سازنده ی آن فیلم جوای
ادامه...
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۴
هدایا
دسته گل 2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۶ تیر ۱۳۹۵