0%
وحید
۳۱ خرداد ۱۳۹۴
امـــروزت را زنـــدگـی کـن نه دیـــروز را ، نه فـــردا را فقط امــــروز را … لحظـه هــای زنـــدگیت را آبــاد کـن ، هـرگـز امــــروزت را به فـــردا اجـــاره نـــده…!
تبلیغات

بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به احمد مهرورز توسط وحید
۱۸ دی ۱۳۹۴
  ۱۰ مهر ۱۳۹۴
ماریا احمدی شکرخدا....ممنون 20000000000
ادامه
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
مریم جون❤❤❤ کاش بتونیم درکش کنیم وعمل
ادامه
  ۱۰ مهر ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین واقعا ......گل گفتید ..ای کاش درکش مثل خواندش برای همگان راحت بود
ادامه
  ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
هدایا
دسته گل 2
۲۹ تیر ۱۳۹۴
کلید قلب
۳۱ خرداد ۱۳۹۴