0%
وحید نادر

وحید نادر

مرد مجرد

22 فروردین 1344 (55 ساله)

تاریخ عضویت: 9 تیر 1393

شاگرد سابق اتوبوس - آدمی راحت و مایل به هم صحبتی در همه زمینه ها؛ بجز سیاسی

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
514