اطلاعات عمومی
نام نمایشی: sam sar
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 22 مرداد 1360 (37 ساله)
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
4