0%
آدا رهگذر
۲۰ اسفند ۱۳۹۵
بی سرزمین تر از باد...
تبلیغات

بیشتر...
تنها ترسم از اون دنیا اینه که مردم اینجا هم میان اونجا !
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
شمیم ▂ ▄ ▆💙like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
اگر همه مدل آدم تو رو دوست دارند
یک جای کارت غلطه،
هیچ کس نمی تونه همه رو راضی نگه داره
شمیم ▂ ▄ ▆💙like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
غمها ارزش جنگیدن ندارند، رهایشان کنید.

غمها آنقدر خسته اند که با کمترین بی توجهی از پای در می آیند
پس شادی کنید و با امید زندگی کنید.
شمیم ▂ ▄ ▆💙like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
bahar a به غم توجه نکنیم اون زیاد به ما توجه داره هیچ وقت هم قصد خسته شدن نداره...
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
و من تو را....
شمیم ▂ ▄ ▆💙like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
bahar a تو را من چشم در راهم.........
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
برای کنار گذاشتن چیزایی
که آزارت میده
به اندازه کافی قوی باش ...

و برای به دست آوردن چیزی که
لیاقتشو داری،
یه کم صبور باش .
شمیم ▂ ▄ ▆💙like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
ندا✔
۲۷ اسفند ۱۳۹۵