روزي ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ . ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ . ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ۱۰ ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ.ﮐﺎﺭﮔﺮ ۱۰ ﺩﻻﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮﺟﯿﺒﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ادامه...
  ۰۷ دی ۱۳۹۵
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ
ﯾﻬﻮ
ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮﻡ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺑﺪﻩ😠😒
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: 093565…😁
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ زنگ نزده تا حالا
😂😂😂
جعفر عاج پرین جالب بود ممنون
ادامه
  ۰۷ دی ۱۳۹۵
اصغر عجب!!!
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۴
😂من فقط یه بار تو عمرم قرعه کشی برنده شدم
.اونم تو دوم دبستان بود معلم میخواست درس بپرسه قرعه به اسم من در اومد

Rezai
ادامه
  ۰۴ بهمن ۱۳۹۴
حمید کیانی 20
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۴
وقتی دختر لاغر میشه...
.
وااااااااااااااااااااای عزیزم چقده خوش هیکل شدی 😍
.
حالا وقتی پسر لاغر میشه...
.
.
.
.
خااااااااااااااااااااک تو سرت معتاد شدی؟!! 😒😡
😂😂😂
فرهاد واقعا
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
Rezai
ادامه
  ۰۴ بهمن ۱۳۹۴
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﺼﺐ wifi ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ😂😂
  ۰۴ تیر ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
وقتی میمیریم مارا به اسم صدا نمیکنند و درباره ما میگویند: جسد کجاست ؟
و بعد از غسل دادنت میگویند :جنازه کجاست ؟
وبعد از خاکسپاریت میگویند: قبر میت کجاست ؟
همه لقب ها و پست هایی که در دنیا داشتی بعد از مرگت فراموش میشه
مدیر ، مهندس ، مسؤول ،فرمانده دکتر، بازرس...
پس فروتن و متواضع باش
ادامه...
  ۲۳ آبان ۱۳۹۴
رضا 20
ادامه
  ۱۵ آبان ۱۳۹۴
بهترين جوابها .....

بهترين جواب بدگويي:سکوت
بهترين جواب خشم :صبر
بهترين جواب درد:تحمل
بهترين جواب تنهايي:تلاش
بهترين جواب سختي:توکل
بهترين جواب خوبي:تشکر
بهترين جواب زندگي:قناعت
بهترين جواب شکست:اميدواري....
و
بهترين جواب به خدا:
خدايا در هر حالي که هستم شکرت ..
ادامه...
میر شجاع سیدین عالیه ممنونم
ادامه
  ۱۳ آبان ۱۳۹۴
  ۰۴ آبان ۱۳۹۴
جایی که مادر در ان نفس بکشد هیچ گلدانی خشک نمی شود..........
hadi khan عالی ممنونم
ادامه
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
  ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
529
هدایا