0%
tanha37

tanha37

زن متأهل از مشهد

29 مرداد 1365 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 16 تیر 1397نمیدونم چرا وقتی این همه بازی تو دنیاست! آدمها بااحساس هم بازی میکنند!!!
خنیاگر عشق گویی علامت بشر اندر جهان‌، غم است آن کس که غم نداشت نه فرزند آدم است جوابسو همشهری خودمون مرحوم ملک الشعرای بهار داده است
ادامه
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
سامرند 20
ادامه
  ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
17