0%
تمنا تابش
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
❤️ ܓ✿اندوه نبودنت برشب دلم آوار می شود بر فراز یک دلتنگی ✶❤️ابر می شوم سربه شانۀ آینه می گریم تا تو را با صبح / درمیان بگذارم..✶❤️✶❤️ ؟✶❤️✶