0%
تمنا تابش
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
❤️ ܓ✿❤️❤️✶ شعر می بارد از نگاهت و من خیس واژه ها✶❤️❤️✶
نشانها
تبلیغات

ایران بیستی عزیز -با توجه به مشکلات نسخه فعلی ایران 20 مجبور به قطع سرویس با نرم افزار فعلی هستیم . این قطعی حدود یکماه دیگر اتفاق خواهد افتاد و انشالله با نسخه جدید بر خواهیم گشت . اما از آنجایی که تبدیل اطلاعات بسیار پر هزینه و زمانبر است اطلاعات فعلی سایت به طور کامل حذف خواهد شد لذا اگر به اطلاعاتی اعم از تصاویر ، پیام های خصوصی و ... نیاز دارید حتما از اطلاعات خود پشتیبان تهیه کنید.

•٠•●♥[ツ]♣ بـه پـروفــایـلـمـ خـوش اومـدی ♣[ツ]♥●•٠•˙.➕⏪ ←بیخیالِ قضاوت ها
این مردم
درچیستیِ زندگیِ خودشان هم
مانده اند
اگر به حرف اینها اهمیت بدهی
هرکس برایت حکمی صادرمیکند
گوشهایت رابگیر
توی لاک خودت بمان و
برای خودت زندگی کن ..!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

.➕⏪ ←زبانت معمار است
و حرف هایت خشت خام،
مبادا کج بچینی دیوار سخن را
که فرو خواهد ریخت
بنای شخصیتت...

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

←! آدم خوبــــــــــی باش

ولی

وقتت رو

برای اثباتش به دیگران

تلف نکن .... !
♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

همیشه هر انچه که درباره من میبینی باور کن
نه هر انچه که پشت سرم دیده ایی
من همانم که میبینی....


♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

🔅 بهترین جواب بدگویی : سکوت
🔅 بهترین جواب خشم : صبر
🔅 بهترین جواب درد : تحمل
🔅 بهترین جواب سختی : توکل
🔅 بهترین جواب خوبی :تشکر
🔅 بهترین جواب شکست : امیدواری
♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

آ = آرامش
ا = امید
ب = بزرگی
پ = پدر
ت = توانایی
ث = ثبات
ج = جاری
چ = چشم پوشی
ح = حوا
خ = خدا
د = داداش
ذ = ذکاوت
ر = رازق
ز = زائر
ژ = ژرف اندیش
س = سبحان
ش = شاهکار
ص = صدیق
ض = ضربان
ط = طاهر
ظ = ظرافت
ع = عاشق
غ = غرور
ف = فجر
ق = قلب
ک = کمال
گ = گرانمایه
ل = لطافت
م = مادر
ن = نادر
و = والا
ه = همیشگی
ی = یکتا
♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•

˙.➕⏪ ←ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
توسط:
Mehrshad188
۲۳ مهر ۱۳۹۹
قلب نقره ای
۲۲ تیر ۱۳۹۹
دسته گل 2
توسط:
پدرام
۱۶ شهریور ۱۳۹۸