0%
تمنا تابش
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
❣❣ بی تو آوارم ..و در خویش فرو ریخته ام ❣❤،❣❤ای همه سقف و ستون و همه آبادی من..✽ ✾ ✿ ❀
نشانها
تبلیغات

•٠•●♥[ツ]♣ بـه پـروفــایـلـمـ خـوش اومـدی ♣[ツ]♥●•٠•˙


.➕⏪ ←خ-ن-د-ه
بر
ه-ر
درد
ب-ی-د-ر-م-ا-ن
د-و-ا-س-تتاریخ تولید:96/2/10

تاریخ انقضا:L ove
L augh
L ive
IS
L ife
زندگی زیباست ای زیبا پسند
نیک اندیشان به زیبایی رسند
آنچنان زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت
آ = آرامش
ا = امید
ب = بزرگی
پ = پدر
ت = توانایی
ث = ثبات
ج = جاری
چ = چشم پوشی
ح = حوا
خ = خدا
د = داداش
ذ = ذکاوت
ر = رازق
ز = زائر
ژ = ژرف اندیش
س = سبحان
ش = شاهکار
ص = صدیق
ض = ضربان
ط = طاهر
ظ = ظرافت
ع = عاشق
غ = غرور
ف = فجر
ق = قلب
ک = کمال
گ = گرانمایه
ل = لطافت
م = مادر
ن = نادر
و = والا
ه = همیشگی
ی = یکتا
♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•

˙.➕⏪ ←ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
سبد گل رز
توسط:
صبا صبا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
صبا صبا
۲۵ مرداد ۱۳۹۷