0%
تمنا تابش
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
❤️ ܓ✿❤️❤️✶ شعر می بارد از نگاهت و من خیس واژه ها✶❤️❤️✶
نشانها
تبلیغات
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.
•٠•●♥[ツ]♣ بـه پـروفــایـلـمـ خـوش اومـدی ♣[ツ]♥●•٠•˙.➕⏪ ←بیخیالِ قضاوت ها
این مردم
درچیستیِ زندگیِ خودشان هم
مانده اند
اگر به حرف اینها اهمیت بدهی
هرکس برایت حکمی صادرمیکند
گوشهایت رابگیر
توی لاک خودت بمان و
برای خودت زندگی کن ..!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

.➕⏪ ←زبانت معمار است
و حرف هایت خشت خام،
مبادا کج بچینی دیوار سخن را
که فرو خواهد ریخت
بنای شخصیتت...

♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

←! آدم خوبــــــــــی باش

ولی

وقتت رو

برای اثباتش به دیگران

تلف نکن .... !
♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

همیشه هر انچه که درباره من میبینی باور کن
نه هر انچه که پشت سرم دیده ایی
من همانم که میبینی....


♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

🔅 بهترین جواب بدگویی : سکوت
🔅 بهترین جواب خشم : صبر
🔅 بهترین جواب درد : تحمل
🔅 بهترین جواب سختی : توکل
🔅 بهترین جواب خوبی :تشکر
🔅 بهترین جواب شکست : امیدواری
♣❆❆❆ ►◄►◄★►◄►◄►◄❆❆❆ ♣

آ = آرامش
ا = امید
ب = بزرگی
پ = پدر
ت = توانایی
ث = ثبات
ج = جاری
چ = چشم پوشی
ح = حوا
خ = خدا
د = داداش
ذ = ذکاوت
ر = رازق
ز = زائر
ژ = ژرف اندیش
س = سبحان
ش = شاهکار
ص = صدیق
ض = ضربان
ط = طاهر
ظ = ظرافت
ع = عاشق
غ = غرور
ف = فجر
ق = قلب
ک = کمال
گ = گرانمایه
ل = لطافت
م = مادر
ن = نادر
و = والا
ه = همیشگی
ی = یکتا
♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•

˙.➕⏪ ←ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
توسط:
Mehrshad188
۲۳ مهر ۱۳۹۹
قلب نقره ای
۲۲ تیر ۱۳۹۹
دسته گل 2
توسط:
پدرام
۱۶ شهریور ۱۳۹۸