0%
تمنا تابش
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
❣❣❣ بـر بـاد میـدهـم همـه ی بـود ِ خویـش را ,◡‿◡ یعنـی تـو را بـه دسـت ِ خـودت میسپارمـت ✿✿
نشانها
تبلیغات

•٠•●♥[ツ]♣ بـه پـروفــایـلـمـ خـوش اومـدی ♣[ツ]♥●•٠•˙
.
➕⏪ ←بیخیالِ قضاوت ها
این مردم
درچیستیِ زندگیِ خودشان هم
مانده اند
اگر به حرف اینها اهمیت بدهی
هرکس برایت حکمی صادرمیکند
گوشهایت رابگیر
توی لاک خودت بمان و
برای خودت زندگی کن ..!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦

♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙
.
➕⏪ ←من خودمم -یک آدم معمولی-ساده ام-ساده می پوشم-ساده می خورم-ساده راه می روم
ساده حرف میزنم-ساده می پسندم-ساده زندگی می کنم
این حرفها شعار نیست-لزومی نداره شعار بدم
حرمتها رو نگه می دارم
اما حرف دلمو میزنم-حریم واسم خیلی مهمه
نسبت به همه بر خوردم یک جورنیست-با هر کی یه اخلاقی دارم-همشم به طرفم بر میگرده
گاهی حس خودم رو بعضی ادمها مثبت تره-وبه حسم ایمان دارم
زود قهر نمیکنم اما زودرنجم واگر اخلاقی از کسی دیدم که از چشمم افتاد دیگه افتاده و کاری باهاش ندارم
نه چیزی واسه کلاس گذاشتنای الکی دارم-نه خوشم میاد از آدمهایی که سر خودشون معطلن
از هر آدمی یه چیزی یاد میگیرم -پرسیدنم واسم عیب نیست ندونستن عیبه
مهربونم اما گفتم که ولی زودرنج
سعی میکنم همیشه حرف جدیدی برای گفتن والبته اخلاق بکر ومتفاوتی برای ادامه ی روزای زندگیم داشته باشم!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦

♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙♥●•٠•˙
➕⏪ ←ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﻭﺭِ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ؛
ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ؛
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﺭِ ﺗﻤﺎﻡِ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻲ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ؛
ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ ،
ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ
ﺍﻣــــﺎ ؛
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﮑﺴﺘﻦِ ﺩﻟﻲ،
ﺍﺷﮏ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ،
ﻧﺎ ﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥِ ﺣﻘﻲ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺮﺍ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻲ ﻓﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ
ﺭﻧﺠﺎﻧﺪﻥِ ﺩﻟﻲ
ﺧﺪﺍﻱِ ﻣﻦ،
ﺧــــﺪﺍﻱِ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎﺳﺖ.!!!!!!!!!!!! → !♦ ️♦
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
توسط:
صبا صبا
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
یلدا مبارک 2
توسط:
صبا صبا
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
۲۵ خرداد ۱۳۹۷