0%
طاها
۰۵ دی ۱۳۹۴
احتیاطاخداراداشته باش-همه پل پشت سرراخراب نکن-شاید خدا باشدروی برگشتی شود...
تبلیغات

دیگران بایدبگند......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
...........................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
..............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
..….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…..♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
.♥……………….♥………….……♥
.…♥………. …….……...…….♥
…..♥…………………………..♥
……..♥……………….…….♥
………..♥…………….….♥
…………..♥…………..♥
……………….♥.…….♥
.……………….♥..♥
بیشتر...
شخصی از خدا دو چیز خواست…
یک گل و یک پروانه…
اما چیزی که به دست آورد
یک کاکتوس و یک کرم بود.
غمگین شد.
با خود اندیشید شاید خداوند
من را دوست ندارد و به من توجهی ندارد.
چند روز گذشت.
از آن کاکتوس پر از خار گلی زیبا روییده شدو آن کرم تبدیل به پروانه ای زیباشد.
اگر چیزی از خد
ادامه...
فرزاد زند عالی بود
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۵
مهدی ناصری 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۵
به زندگي فکر کن! ولي براي زندگي غصه نخور. ديدن حقيقت است ، ولي درست ديدن ، فضليت.
ادب خرجي ندارد .ولي همه چيز را ميخرد...
Zeynab بسیار زیبا
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۵
لعیا 20
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۵
#داستان_کوتاه

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎیﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ می گریست. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : ﺍﯾﻦ ﻫﻢ می گذرد ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ می فروختم، ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ: ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎ
ادامه...
لعیا 20
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۵
الناز بیگ لایک
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۵
یک روز یه مردی که خسته شده بود از کار زیاد. 😪
عصبی میشه و میگه خدایا چرا زنها بخوابن ، ما مثل خر کارکنیم ...!!😳😡
بیا خوبی کن در حق ما و من بشم زن و زنم بشه مرد...!خلاصه میگذره و یه روز مرده از خواب بیدار میشه میبینه زن شده و زنشم مرد شده!!
😳😳😳😳😳
قند تو دلش آب میش
ادامه...
الناز 20
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بی ﺟﻬﺖ ﺑﻪ کسی ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ "ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ"
ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﺗﺮکیبی ﺍﺯ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ میﺳﺎﺯﺩ ...
ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ تکیه ﻛﻼﻡ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎیی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ می ﺑﺎﺯﺩ ...
ﺑﺮﺍی ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ ....
ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎ
ادامه...
رفته بود آنجا درس بخواند.شنیده بود آزاد ترین کشور دنیاست.اما وقتی می خواست
وارد دانشگاه شود او را به جرم آزادی پوشش دستگیر کردند.
به جرم حجاب!


متاسفم به اونایی که سطح نگرند وفکرمیکنند اونور اب ازادی هست
همش حرفه عزیز

آواز دهل شنیدن از دور خ
ادامه...
Zeynab دقیقا عالی بود ممنون
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه چت عمومی ایران 20 توسط طاها
۱۳ فروردین ۱۳۹۵
Zeynab بله متاسفانه گاهی غربی ها فرمایشات بزرگان دینی ما رو بهتر از ما عمل میکنن
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه چت عمومی ایران 20 توسط طاها
۱۳ فروردین ۱۳۹۵
Zeynab ممنون عالی بود
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،
ﺍﺯ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﮏ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﺥ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﺒﺰﯼ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ
ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !


ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،
ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،
ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻥ
ادامه...
Zeynab بله متاسافانه
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۵
مهزاد ا 20
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۵
هدایا
از صمیم قلب!
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۰۳ فروردین ۱۳۹۵
نوروزتان مبارک
۰۲ فروردین ۱۳۹۵