0%
حمید

حمید

مرد متأهل از کرج

1 مهر 1353 (45 ساله)

تاریخ عضویت: 26 فروردین 1393

یادمان باشد سر سجاده عشق جز برای دل محبوب دعایی نکنیم.حافظ در فال هایش هنوز اصرار دارد که خبر خوشی در راه است … تو کجای دنیای...

نظرسنجی

268
هدایا