0%
سهراب سهراب
۱۶ آذر ۱۳۹۸
جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا تازه شود
تبلیغات
خدایا توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم.بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم.پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم.زیرا در بخشیدن است که بخشیده می شویم در عطا کردن است که می ستانیم و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.
بیشتر...
چون به سخن نوبت عیسی رسید
عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش . . .
تمنا تابش تبریک وتهنیت
ادامه
  ۱۶ دی ۱۳۹۸
سما ص مبارک باشه...
ادامه
  ۱۱ دی ۱۳۹۸
تمنا تابش ✔✔♣♣⭐⭐ 20 ⭐⭐♣♣✔✔
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۸
تمنا تابش ✔✔♣♣⭐⭐ 20 ⭐⭐♣♣✔✔
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۸
تمنا تابش ✔✔♣♣⭐⭐ 20 ⭐⭐♣♣✔✔
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۱۰ دی ۱۳۹۸
هدایا
بفرما پرتغال
۲۶ خرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
ستایش ا
۲۴ خرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۸ خرداد ۱۳۹۴