0%
silent world

silent world

زن مجرد از مشهد

17 آبان 1367 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 28 مهر 1393

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم! نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: silent world
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 17 آبان 1367 (30 ساله)
محل تولد: مشهد
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
516
هدایا