0%
بانوی یخی
۲۹ تیر ۱۳۹۶
چیکار کردی که با قلبم، به خاطر تو بی‌رحمم / تو می‌خندی چه شیرینه، گذشتن تازه می‌فهمم
نشانها
تبلیغات


مثل یه معجزست که شدی مال من.....
Mostafa-Norouzi-Mojezeh [128].mp3
بانوی یخی شماها هنوز تموم نکردید این حرفارو!
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
غفران آخی زاهدو نیگاه
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی...........
من درد مشترکم مرا فریاد کن.
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ دی ۱۳۹۶
به دنبال کدام پایان خلاف جاده ایستادی ؟
چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی ؟
چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم ؟
کجای جاده بد بودم ، کجای قصه بد کردم ؟
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
به دنبال کدام پایان خلاف جاده ایستادی ؟
چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی ؟
چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم ؟
کجای جاده بد بودم ، کجای قصه بد کردم ؟
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
بدون عشق نشان از جهان نخواهد ماند
بماند عشق ولیکن جهان نخواهد ماند
خزان عمر من آمد بهار عمر تو شد
بهار عمرِ تو هم ای جوان نخواهد ماند
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶
اگه یکی باشه منو بفهمه
براش غرورمو بهم می زنم
گریه که سهله ، زیر چتر شونش
تا آخر دنیا قدم میزنم
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶
او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶
همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ی شیرین شبی پایان نمیگیرد ؟
و تو آن قصه ای هستی که بی آغاز میمیرد …
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۶
ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر به ، به که دوصد دل برما
نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ دی ۱۳۹۶
بهار ا 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۶
بی تاب تر از جان پریشان در تب
بی خواب تر از گردش هذیان بر لب
بی رویت روی او بلاتکلیفم
مثل گل آفتابگردان در شب
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ دی ۱۳۹۶
بهار ا 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۶
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آدمک بیسکوئیتی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۲۸ مهر ۱۳۹۶