0%
بانوی یخی
۲۹ تیر ۱۳۹۶
چیکار کردی که با قلبم، به خاطر تو بی‌رحمم / تو می‌خندی چه شیرینه، گذشتن تازه می‌فهمم
نشانها
تبلیغات


مثل یه معجزست که شدی مال من.....
Mostafa-Norouzi-Mojezeh [128].mp3
زهرا ا 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی...........
من درد مشترکم مرا فریاد کن.
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
مخ ردی قصه نیستم که بگویی ........ من درد مشترکم مرا فریاد کن.
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۷
به دنبال کدام پایان خلاف جاده ایستادی ؟
چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی ؟
چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم ؟
کجای جاده بد بودم ، کجای قصه بد کردم ؟
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
به دنبال کدام پایان خلاف جاده ایستادی ؟
چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی ؟
چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم ؟
کجای جاده بد بودم ، کجای قصه بد کردم ؟
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
فرهاد امیری 20
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
بدون عشق نشان از جهان نخواهد ماند
بماند عشق ولیکن جهان نخواهد ماند
خزان عمر من آمد بهار عمر تو شد
بهار عمرِ تو هم ای جوان نخواهد ماند
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
اگه یکی باشه منو بفهمه
براش غرورمو بهم می زنم
گریه که سهله ، زیر چتر شونش
تا آخر دنیا قدم میزنم
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
او رفت و انتظارش باقیست
پشت قدمش عبور اشکم جاریست
ای کاش بداند که پس از او عمری
در خلوت من همیشه جایش خالیست
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
همین امروز یا فردا تو را از دست خواهم داد
چگونه بگذرم از تو بگویم هرچه باداباد ؟
مگر هر قصه ی شیرین شبی پایان نمیگیرد ؟
و تو آن قصه ای هستی که بی آغاز میمیرد …
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
بشار 💋لایک💋
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۶
ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر به ، به که دوصد دل برما
نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ دی ۱۳۹۶
بی تاب تر از جان پریشان در تب
بی خواب تر از گردش هذیان بر لب
بی رویت روی او بلاتکلیفم
مثل گل آفتابگردان در شب
شهره بارانی 20
ادامه
  ۳۱ تیر ۱۳۹۷
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۰۲ دی ۱۳۹۶
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آدمک بیسکوئیتی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۲۸ مهر ۱۳۹۶