0%
شهره بارانی(بانوی سکوت)

شهره بارانی(بانوی سکوت)

زن مجرد از اصفهان

1 مهر 1346 (51 ساله)

تاریخ عضویت: 12 شهریور 1387


هَمیشه که آدَم کم نمی آورَد

گـآهی زیاد می آورَد

غـَم از سَر و رویَش

از حَدقه ی ِ چشمانَش بیرون می زَنـد!!..
حمیدرضا 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
فرزین فیروزه 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
سخت ترین دو راهی

دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است !

گاهی فراموش می کنی

و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی !
حمیدرضا 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
فرزین فیروزه 20 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
از خــــدا براتون عشــــق آرزو میکنم

از اون عشقایـی کـــه

هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید

و بگیــــد

زنـدگــــی یـعـنـی ایــن

چقــــــــدر خوشبختـــم
حمیدرضا سپاس
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
فرزین فیروزه 20 20 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
مســـــــواکم
شعو ـرش مــے رســـہ
کـه بایـد مــال یـه نفـــــــر باشه
ولـ ــے بـعضیــا نـ ـــہ
حمیدرضا 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
فرزین فیروزه 2020
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
این روزها


اگر خون هم گریه کنی


عمق همدردی دیگران با تو


یک کلمه است :


" آخـــــــی "
حمیدرضا زیبا
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
فرزین فیروزه همه پست هات همه بی اغراق قشنگن و با احساس
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
خُــــــــــــدا…
دِلــــــو بــــــه بـــعــــــضـــیــــــا دادهـــ واســـه بَـــســـتـــن…
بــــــه بـــعـــضــــــیـــا دادهـــ واســــــه کَــــــنــــــدن…
حمیدرضا 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست
لحن بعضی ها عصر یخبندانه
حمیدرضا ،20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
براي عشق تمنا كن ولي خار نشو. براي عشق قبول كن ولي غرورتت را از دست نده . براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه. براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير . براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زند
ادامه...
  ۲۴ آبان ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین ممنونم 2020202020
ادامه
  ۲۲ بهمن ۱۳۹۴
گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم
آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود
که دنیــــا
با تمام ِ وسعتش
برایـَم تنگ میشود ...
... دلتنــگـم...
دلتنـــــگ کسی کـــــه
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از
حرکـت ایستـاد...
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...
دلتنگ ِ خود َم...
خود
ادامه...
980
هدایا