0%
پریسا پری مهربون
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
Tesadüflere ehtiyac var.plansız ve zamansız gelen gözelliklere.
نشانها
تبلیغات

..

برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده!
چون اینان هرروز تورا به یک شکل می خواهند ...
شکل تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها حقیقت درست جهان است ..

احمد_حلت
آوای ماه... 20
ادامه
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
علی همه ی پستهای زیباتون رو خوندمبینهااااااایت آموزنده و زیبا و دلنشین هستن پستهاتونهر وقت میام یاد میگیرم از مطالبتونازتون متشکرم
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
دلگیر مباش..
از مرغانی که نزد تو " دانه " خوردند..
نزد همسایه تخم گذاشتد ..
ایمان داشته باش
روزی بوی کبابشان به
مشامت‌خواهد رسید..

علی_شریعتی
آوای ماه... 20
ادامه
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
نمک را نمک فروش میفروشد
نان را نانوا
اما شخصیت انسان را
کسی نمیفروشد
شخصیت را هرکس برای خودش میسازد و درست ساختنش با ارزشتر ازهر چیزیست
ارزش دادن به شخصیت یعنی ارزش دادن به انسانیت
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
منفی دعا نکنید
ذهن شما مفهومِ خواستن
و نخواستن شما را نمیفهمد

دعا نکنید انچه از آن می هراسید
پیش نیاید
دعاکنید آنچه دوست دارید اتفاق بیفتد تا آن اتفاق را بسمت خود جذب کنید

دکتر_معظمی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
به سه چیز هرگز نمیرسید:

1-بستن دهان مردم
2-جبران همه ی شکستها
3-رسیدن به همه آرزوها

سه چیز حتما به تو میرسد:

1-مرگ
2-نتیجه عملت
3-رزقی که برایت مقدر شده

الهی_قمشه_ایی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
در زندگــے آموخته ام که
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید
ولـــے
احترام را باید کسب کرد...

مجید_سمیعی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
سخت است فهماندن نکته ای به کسی که منافعش در نفهمیدن آن نکته است○

با افراد متعصب نباید با منطق حرف زد،چون اگر با منطق بودن دیگری تعصبی وجود نداشت.


علی_شریعتی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
فقط موقعی که آدم فکرخوب می کنه قیافش زیبا میشه...

هر آدم فکر بدی می کنه قیافش زشت میشه و این زشتی کم کم در قیافه انسان میماند.

الهی_قمشه_ایی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان
نیست ..
مشکل آدمها این است که دو دستی به
انتخاب اشتباهشان میچسبند ...الهی_قمشه_ایی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷

شیخی گفت : در محفلی من ١۴ دلیل آوردم و خدا را اثبات کردم ، شمس در پاسخش گفت : من از جانب خداوند از سرکار متشکرم ... تو برو خود را اثبات کن ، خدا به اثبات تو نیاز ندارد !!

این نصیحت برای همۀ ماست
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
موسیقی پروفایل
هدایا
بستنی میوه ای
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
هندوانه
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بستنی میوه ای
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷