0%
پریسا پری مهربون
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
Tesadüflere ehtiyac var.plansız ve zamansız gelen gözelliklere.
نشانها
تبلیغات

بازنشر مطلب مربوط به بهنام اریا توسط پریسا پری مهربون
۰۳ آذر ۱۳۹۷
بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است! در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست را تضمین می کند، ریسک نکردن است. “مارک زاکربرگ”
سلیمه Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🌟łἷќἔ🏋️20🌟Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۷
چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن شان نیست بلکه ابتدا باید خودرا نجات دهند زیرا بیشتر آنها در اعماق نا آگاهی توهم دانایی دارند.
وینستون چرچیل
nader 20
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷
  ۲۰ آبان ۱۳۹۷
..

برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده!
چون اینان هرروز تورا به یک شکل می خواهند ...
شکل تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها حقیقت درست جهان است ..

احمد_حلت
بهزاد م 20
ادامه
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷
آوای ماه... 20
ادامه
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
دلگیر مباش..
از مرغانی که نزد تو " دانه " خوردند..
نزد همسایه تخم گذاشتد ..
ایمان داشته باش
روزی بوی کبابشان به
مشامت‌خواهد رسید..

علی_شریعتی
بهزاد م 20
ادامه
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷
آوای ماه... 20
ادامه
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
نمک را نمک فروش میفروشد
نان را نانوا
اما شخصیت انسان را
کسی نمیفروشد
شخصیت را هرکس برای خودش میسازد و درست ساختنش با ارزشتر ازهر چیزیست
ارزش دادن به شخصیت یعنی ارزش دادن به انسانیت
بهزاد م 20
ادامه
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
منفی دعا نکنید
ذهن شما مفهومِ خواستن
و نخواستن شما را نمیفهمد

دعا نکنید انچه از آن می هراسید
پیش نیاید
دعاکنید آنچه دوست دارید اتفاق بیفتد تا آن اتفاق را بسمت خود جذب کنید

دکتر_معظمی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
به سه چیز هرگز نمیرسید:

1-بستن دهان مردم
2-جبران همه ی شکستها
3-رسیدن به همه آرزوها

سه چیز حتما به تو میرسد:

1-مرگ
2-نتیجه عملت
3-رزقی که برایت مقدر شده

الهی_قمشه_ایی
بهزاد م 20
ادامه
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
در زندگــے آموخته ام که
جایگاه و موقعیت را میتوان خرید
ولـــے
احترام را باید کسب کرد...

مجید_سمیعی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
سخت است فهماندن نکته ای به کسی که منافعش در نفهمیدن آن نکته است○

با افراد متعصب نباید با منطق حرف زد،چون اگر با منطق بودن دیگری تعصبی وجود نداشت.


علی_شریعتی
علی 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
  ۱۴ تیر ۱۳۹۷
موسیقی پروفایل
هدایا
بستنی میوه ای
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
هندوانه
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
بستنی میوه ای
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷