0%
شایان
۱۵ دی ۱۳۹۲
به هر کس محبت میکنم جانم فدا...... مثل عقرب میزند نیشم نمیدانم چرا؟!
تبلیغات
از دروغ بشدت متنفرم
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.