0%
مسعود نجاتي

مسعود نجاتي

مرد مجرد از آبادان

7 مهر 1349 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 20 آذر 1396

هيهات ، هيهات از اين قلب بيقرار

من میروم سارای من من میروم سارای من و تو چه خواهی كرد؟
باروسپی زمانه ای كه به راستی مینوی زمین را به پایین آورده است .
من میروم و تو چه خواهی كرد؟
من گفته بودم با چشم ، سخن ، اندوه
من ميروم و تو چه خواهي كرد ؟
در دين ما ، يعني در آيين جاودانه ماندن ، تنها گناه ما نگاه كردن به گذشته
ادامه...
آمنه جواب حذف = بلاکه / لایک سعیده جون
ادامه
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
مسعود نجاتي مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد آب هر طیب که در ک
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
-34
هدایا
رهگذر
۰۵ فروردین ۱۳۹۷