0%
شانا خانم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی


فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم
ازز اینکهه شکلل بقیهه باشممم متنفرممم خودد خودممم.


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلاممممم
سلامممم
سما ص سلام اوقاتت غرق آرامش شاناجان...
ادامه
  14 ساعت قبل
tata درود شاناییییییی
ادامه
  21 ساعت قبل
سلامممم
سلامممم
دوستتت جونااا
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
تمنا تابش سلام عزیزم شبت شاد
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
دوستتت جونااا
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلامممم
سلامممم
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🎀🌼🌷لایک بیست 🌷🌼🎀
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلامممم سلامممم
تقدیمممم بهه دوستت جوناااا
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  21 ساعت قبل
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
عرشیا محمدی 🎀🌼🌷لایک بیست 🌷🌼🎀
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین زیبا بود تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
عرشیا محمدی 🎀🌼🌷لایک بیست 🌷🌼🎀
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین زیبا بود تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلاممممم
سلاممممم
عرشیا محمدی 🎀🌼🌷لایک بیست 🌷🌼🎀
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین زیبا بود تشکر از زحمات شما بزرگوار ...الهی در پناه خداوند همیشه موفق باشید.....بدرود
ادامه
  ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
هدایا
قلب سبز
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
قلب سبز
۰۷ فروردین ۱۳۹۸
قلب نقره ای
۲۷ دی ۱۳۹۷