0%
شانا خانم
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
کاربر فوق حرفه ای
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی

فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....امااا باا همهه دوستممم و همهه براممم عزیزنددد.

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم .


خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
سلامممممم
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  53 دقیقه قبل
تمنا تابش سلام شاناجان
ادامه
  12 ساعت قبل
سلاممممم
زاهد سلام🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  52 دقیقه قبل
علی مرسی به همچنین یه بیست خووووشگل طلااائی
ادامه
  20 ساعت قبل
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  52 دقیقه قبل
علی یه بیست خووووشگل طلااائی
ادامه
  20 ساعت قبل
سلاممممم

زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  52 دقیقه قبل
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
گلیااااا
عیدتوننننن مبارکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  52 دقیقه قبل
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
سلاممممم گلیاااا
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
سلاممممم
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
سلامممممم گلیااااا

سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
چند روز از رمضان گذشت
و هنوز کسی افطار دعوتم نکرده

.

.

شما مسلمونید؟؟؟
نه واقعأ مسلمونید...
سرمد ❣بیگ🍒لایک❣
ادامه
  ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دیروز تو تلویزیون می گفتند :
درماه رمضان تمام شیاطین دربند هستند
.
.
.
شب رفتم دربند اونجا نبودند فکر کنم رفته بودند فرحزاد
mohammad reza باحال بود 3> 20 3>
ادامه
  ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
هدایا
قلب سبز
توسط:
سما ص
۰۳ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
مهیا
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
قلب نقره ای
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷