0%
شانا خانم
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو ،غرور تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست..
تبلیغات

چووننن گرگگ آزاد و اسیر نشدنیی

فعلنش دوستتت ندارمم با کسییی (((مخصوصنششش متاهلهاا))) بحرفمم....

خیلیی رکک و حاضرر جوابممم امااا شوخخخ ووو شادممم .

فازز اوناییی کههه هییی طرفداررر پروفایلمممم میشننن و چند روززززز بعدشش نیستنن چیههه ؟؟؟؟ یااا طرفدارر باشش یااا نباششش

خدمتتت بعضیییی افراددد توهین وو چرتتت گوییی = بلاکککک
بیشتر...
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  23 ساعت قبل
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  23 ساعت قبل
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  23 ساعت قبل
elmira 👈🔸🇮🇷ßĪƓ ĿĪҠƐ🇮🇷🔸
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  23 ساعت قبل
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  23 ساعت قبل
لادن ع لایک20
ادامه
  ۰۲ بهمن ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل 2
توسط:
ferez golbaba
۰۸ آبان ۱۳۹۶
قلب سبز
توسط:
ferez golbaba
۳۰ مهر ۱۳۹۶
سنجاقک جواهرنشان
توسط:
سادات س
۰۷ مهر ۱۳۹۶