0%
شکیبا م

شکیبا م

زن متأهل از تهران

9 دی 1350 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 6 دی 1393

هزار بار زنده می شوم از نو!!با هزار قصه نخوانده و هزاران شعر بی قافیه در نا آرام ترین گهواره ی زمینی..

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
64